(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
0.10 Mutaties reserves
Subtotaal
nadeel € 1.420
voordeel € 1.900
Totaal
voordeel € 480