(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
2.1 Verkeer en vervoer
Subtotaal
voordeel € 350
voordeel € 203
Totaal
voordeel € 553