(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
7.3 Afval
0.10 Mutaties reserves
Subtotaal
nadeel € 250
voordeel € 100
Totaal
nadeel € 150