(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
5.1 Sportbeleid en activering
0.10 Mutaties reserves
Subtotaal
voordeel € 224
voordeel € 0
Totaal
voordeel € 224