(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
0.4 Overhead
Subtotaal
nadeel € 371
voordeel € 0
Totaal
nadeel € 371