Inleiding risico's dient nog te komen

Gewijzigde risico's

262 Planschade
Planschade was een toprisico. Planschade is geen toprisico meer, omdat de hoge raad inmiddels een uitspraak heeft gedaan in een concrete zaak van de gemeente Apeldoorn. Hierbij is de gemeente in het gelijk gesteld.  Planschade blijft wel een risico. Het bedrag is verlaagd van € 700.000 naar € 100.000 en de kans van 50% naar 10%.

741

BTW-compensatiefonds aandeel in de algemene uitkering

De afgelopen jaren hebben gemeenten minder BTW gedeclareerd omdat de overheidsinvesteringen door de economische crisis zijn teruggelopen. Een overschot op het BTW compensatiefonds (BCF) komt ten gunste van het Gemeentefonds. Wij houden bij de berekening van onze algemene uitkering in de MPB rekening met een structureel voordeel uit het BCF.
Nu de economie weer aantrekt is de kans groot dat gemeenten meer gaan investeren en dan ook meer BTW gaan declareren. Hierdoor neemt het voordeel in het BCF af of verdwijnt volledig. Hierdoor gaat er minder geld naar het Gemeentefonds en dat leidt dan tot een lagere algemene uitkering. We hebben het risico daarom met € 1,5 miljoen verhoogd tot € 3,5 miljoen en de kans aangepast van 30% naar 50%.