Inleiding risico's dient nog te komen

Gewijzigde risico's

561  Onderwijshuisvesting
Het risicoprofiel op het onderdeel onderwijshuisvesting is als gevolg van toepassing van de beheersmaatregelen naar beneden bijgesteld.