(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
6.2 Wijkteams
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
7.1 Volksgezondheid
Subtotaal
nadeel € 1.950
voordeel € 200
Totaal
nadeel € 1.750