(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
6.3 Inkomensregelingen
Subtotaal
nadeel € 3.054
voordeel € 1.427
Totaal
nadeel € 1.627