Inleiding risico's dient nog te komen

Gewijzigde risico's

761 Structureel onvoldoende budget maatschappelijke ondersteuning
Wij werken hard aan een succesvolle transformatie van het sociaal domein. Desondanks zijn er nog steeds risico's met mogelijk grote financiële gevolgen. Wij hebben het risico tekort waar wij rekening mee houden verlaagd van € 6 miljoen naar € 2,5 miljoen op de WMO lokaal. De kwaliteit van de gegevens neemt toe en zijn daardoor steeds beter in staat om de risico's in te schatten.
De risico's van een toenemend aantal aanvragen Wmo voor voorzieningen huishoudelijke hulp en woningaanpassingen doen zich daadwerkelijk voor.