(bedragen × € 1.000)
TaakveldLastenBaten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Subtotaal
voordeel € 1.773
nadeel € 500
Totaal
voordeel € 1.273